Hulpvragen komen in principe binnen bij één van de drie oprichters en als deze hulpvraag past binnen de doelstellingen van de ontvangende partij zal deze hierin actie ondernemen en hulp verlenen. Als de hulpvraag niet ingevuld kan worden door de ontvangende partij maar wel past in de doelstellingen van het Noodfonds wordt deze vraag z.s.m. doorgespeeld aan het Bestuur van het Noodfonds.

Het Noodfonds beoordeelt de vraag op basis van volgende criteria:

  • Urgentie
  • Zijn alle wettelijke mogelijkheden voor ondersteuning onderzocht
  • Is er sprake van doublures, d.w.z. ligt de vraag ook bij andere hulpverleners
  • Staan hulpvragers open voor toekomstgerichte ondersteuning
  • Kan er sprake zijn van een op maat gesneden terugbetaling

In urgente gevallen wordt snel ondersteuning geboden om o.a. deurwaardersverkoop, beslaglegging of huisuitzetting te voorkomen en/of om kosten te voorkomen die het schuldbedrag onnodig verhogen.

Het hoeft geen betoog dat vragen die bij het noodfonds worden ingediend vaak urgent zijn en snel moeten worden behandeld. De bestuurders van het Noodfonds vergaderen daarom telefonisch of via mail en geven snel antwoord.