Om snel te kunnen acteren heeft het Noodfonds voldoende financiële mogelijkheden nodig.

De drie oprichters hebben derhalve toegezegd een basisbedrag te doneren aan het Noodfonds en dragen in andere urgente gevallen naar vermogen financieel bij.

Het Noodfonds wil voor de fondsvorming verder een beroep doen op de gemeente Borne en andere instanties die het werk een warm hart toedragen.

Het Noodfonds heeft in 2016 de ANBI status verkregen onder RSIN nummer 855038366.

Donaties en legaten zijn zeer gewenst en van harte welkom!

De bankgegevens van het Noodfonds zijn: NL36INGB 0007067665 t.n.v. Stichting Noodfonds Borne

Het Noodfonds moet statutair jaarlijks een jaarrekening opstellen en dit ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuur van het Noodfonds. Dit Bestuur belegt daarna jaarlijks een vergadering voor de drie partijen en legt deze jaarrekening voor aan de besturen van de drie partijen.

 

Staat van Baten en Lasten 2021 - Stichting Noodfonds Borne

Omschrijving Af Bij Saldo
Saldo Start   7.793,14  
Gift   50,00  
Terugbetaling leningen   108,00  
Collecte Diaconie PGB   131,00  
Subsidie gemeente Borne   10.000,00  
Kosten VOG bestuurslid 1 41,35    
Kosten VOG bestuurslid 2 41,35    
Kosten website 85,30    
Bankkosten 130,59    
Sinterklaasactie 2021 355,00    
Hulpvraag 1 250,00    
Hulpvraag 2  375,00    
Hulpvraag 3 150,00    
Hulpvraag 4 1.156,78    
Hulpvraag 5 702,04    
Hulpvraag 6 526,53    
Hulpvraag 7 32,60    
Hulpvraag 8 200,00    
Hulpvraag 9 800,00    
Hulpvraag 10 481,80    
Totalen 5.328,34 18.082,14 12.753,80
      Eindsaldo