In de Bornse gemeenschap zijn al decennia lang verschillende verenigingen, stichtingen en instellingen actief op het gebied van armoedebestrijding en daarnaast zijn zij betrokken bij hulp en ondersteuning bij sociale en maatschappelijke problemen.
Vroeger was dit voornamelijk het werkveld van vrijwilligers van geloofsgemeenschappen en werden de werkzaamheden verricht met ondersteuning van en financiering door deze geloofsgemeenschappen.

Binnen de geloofsgemeenschappen in Borne zijn drie verenigingen en instellingen actief: 

De Parochiële Caritas Instelling HH Jacobus en Johannes (PCI)
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Borne (PGB)
De Sint Vincentius Vereniging Borne (Vincentius)

De maatschappij en de sociale wetgeving veranderde en het werkveld werd steeds complexer met een steeds grotere druk op de vrijwilligers van de bovengenoemde 3 partijen op het gebied van wetgeving en financiën.
Enkele jaren geleden is dan ook het initiatief genomen om regelmatig met elkaar om tafel te gaan en uit deze "tafelgesprekken" is de wens ontstaan om samen een stichting op te richten die in urgente gevallen als vangnet en financier kan functioneren wanneer die gevallen te complex, te groot of te urgent zijn voor één partij.
Aan deze gesprekken heeft ook deelgenomen de coördinator van de Stichting Welzijn Ouderen Borne en de stichting POOT (project ondersteuning ordening thuisadministratie).

Uiteindelijk heeft dit op 27 maart 2015 geresulteerd in de oprichting van de Stichting Noodfonds Borne door de PCI, de PGB en Vincentius.
Het Bestuur wordt sinds 1 december 2019 gevormd door de volgende personen:

Gustaaf Boerjan, voorzitter (namens de PCI)
Michiel Boersma, penningmeester (namens de PGB)
Wim ten Bloemendal, secretaris (namens Vincentius).


Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.